W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kodeks Etyki

ZARZĄDZENIE NR 404/10
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarzadza się, co następuję:

§ 1. Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Zduńska Wola, zwany dalej Kodeksem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników samorządowych Urzędu Miasta Zduńska Wola do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie i ich stosowania w pracy.

§ 3. W związku z wdrożeniem Kodeksu wprowadza się wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 i ankietę dla pracowników dotyczącą Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Zduńska Wola stanowiącą załącznik nr 3 do Kodeksu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierza się Sekretarzowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 404/10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 404/10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 404/10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 404/10


Powiadom znajomego