W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Wersja strony w formacie XML

Data: 02 kwietnia 2021 r.

Nasz znak: GP.6733.10.2021.BK

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z siecią telekomunikacyjną w relacji: GPZ Zduńska Wola – PT Zduńska Wola Karsznice wraz z budową rozdzielni sieciowej WN na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonogórskiej i Przemysłowej, w ramach działek o nr ewid. gruntów 124/1, 124/2, 125/1, 126/3, 56/1, 285/1, 286, 113, 115, 285/2, 139/10, 139/12, 288, 139/13, 287/1, 287/2, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2 (obr. 5) oraz działki o nr ewid. gruntów 1/35 (obr. 18).

Informuje się wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań, jednakże z zaleceniem kontaktu telefonicznego: 43 825 02 19 lub mailowego: urzad_miasta@zdunskawola.pl. W trakcie trwania postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12.

Jednocześnie informuję, że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Prezydenta Miasta

Paweł Szewczyk

Zastępca Prezydenta

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu
  2. strona BIP Urzędu

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane