W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wersja strony w formacie XML

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
Ul. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 12, 98-220 ZDUŃSKA WOLA

Ogłasza nabór na składanie wniosków

o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola

w terminie do 30 września 2021 roku

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz rodzaj zadania:

 1. Z budżetu Miasta Zduńska Wola mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola.
 2. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego zgodnie z wytycznymi uchwały nr XXXII/261/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr X/198/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r., oraz uchwałą nr XXV/450/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 września 2020 r.
 3. Dotacja może zostać udzielona na prace lub roboty budowlane przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w 2022 roku.

II. Wysokość środków finansowych oraz zasady przyznawania dotacji:

 1. Łączna kwota dotacji w 2022 roku zostanie określona w uchwale budżetowej.
 2. Dotacja z budżetu Miasta Zduńska Wola może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954).

III.  Zasady składania wniosków:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji kierowany jest do Prezydenta Miasta.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2021 roku.
 3. Wnioski w wersji papierowej należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola w godz. od 7.30 do 15.30.
 4. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
 5. Do wniosku należy załączyć załączniki wskazane we wniosku.
 6. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji dołącza również wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) albo oświadczenia i informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku według zasad określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy, a także wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli wnioskodawca podlega wpisowi do takiego rejestru.

 

Szczegóły udzielania dotacji i jej rozliczania zawarte są w uchwale nr XXXII/261/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr X/198/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r., oraz uchwałą
nr XXV/450/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 września 2020 r.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem jej w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XXXII/261/16 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 2. UCHWAŁA NR X/198/19 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA  z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 3. UCHWAŁA NR XXV/450/20 RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA  z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 4. Wniosek o udzielenie dotacji.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane