W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Otwarty konkurs ofert

Zduńska Wola, 5 stycznia 2022 r.

W związku z odstąpieniem od zawarcia umowy przez Stowarzyszenie "MONAR" z siedzibą w Warszawie ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”, zarządzeniem nr 484/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonano zmiany realizatora ww. zadania publicznego.

Realizatorem zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.” wybranym w trybie otwartego konkursu ofert jest Fundacja „Metamorfoza” z siedzibą Feliksów 19, 99-200 Poddębice.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania wynosi do 194.625,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w schronisku dla osób bezdomnych pod adresem Feliksów 19, 99-200 Poddębice.

Informacje dotyczące wyników otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/795594/Zarz%C4%85dzenie-484_21


Zduńska Wola, 23 grudnia 2021 r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”.

Realizatorem zadania wybranym w trybie otwartego konkursu ofert, jest Stowarzyszenie "MONAR" z siedzibą w Warszawie ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania wynosi do 194.625,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia „MONAR” pn. „Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Maleni”, pod adresem: Malenia 1, 98-113 Buczek.

Informacje dotyczące wyników otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/793877/Zarz%C4%85dzenie-477_21


Zduńska Wola, 17 listopada 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2022 r.”.

Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2021 r. do godziny 15.30 w formie:

  1. papierowej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu);
  2. elektronicznej z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail Urzędu lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/780275/Zarz%C4%85dzenie-409_21

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane