W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Otwarty konkurs ofert

Zduńska Wola,

Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie zdrowia publicznego pn. „Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz organizowania zajęć rehabilitacyjnych w 2022 r.”.

Realizatorem zadania publicznego jest Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola” z siedzibą ul Szadkowska 29, 98-220 Zduńska Wola.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania publicznego wynosi do 20.000,00 zł.

Zadanie publiczne będzie realizowane pod adresem: ul Szadkowska 29, 98-220 Zduńska Wola.

Informacje dotyczące wyników otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/798829/Zarz%C4%85dzenie-6_22


Zduńska Wola,

 

ZARZĄDZENIE NR 455/21
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie zdrowia publicznego pn. „Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz organizowania zajęć rehabilitacyjnych w 2022 r.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie zdrowia publicznego pn. „Działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w zakresie reintegracji społecznej, utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz organizowania zajęć rehabilitacyjnych w 2022 r.”.

2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane