W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data: 17 stycznia 2023 r.

Nasz znak: GP.6733.31.2022.SK

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD z przyłączem, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Klonowej, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 71/15 oraz część działki o nr ewid. gruntów 71/19 (obr. 2).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 18.01.2023 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wskazanego powyżej terminu.

Informuje się wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań, jednakże z zaleceniem kontaktu telefonicznego: 43 825 02 18 lub mailowego: urzad_miasta@zdunskawola.pl. W trakcie trwania postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. S. Złotnickiego 12.

Z up. Prezydenta Miasta
Piotr Ignaczewski
p. o. Dyrektora Biura Gospodarki Przestrzennej

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu
  2. strona BIP Urzędu

Załączniki

Powiadom znajomego