W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Zmiana zasad obsługi interesantów

XML

Treść

Do odwołania zmianie uległy zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Od 20 lipca powraca obsługa w pomieszczeniach urzędu, jednak na jedno stanowisko obsługi dopuszczony będzie tylko jeden interesant. Aby uniknąć kolejek zaleca się telefoniczne umawianie spotkań, oraz, jeśli to tylko możliwe, elektroniczną formę załatwiania spraw – https://e-urzad.zdunskawola.pl/ .

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać elektronicznie, listownie lub osobiście w Kancelarii w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), przy ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Karsznice (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

Jeśli interesant woli unikać osobistego kontaktu, może składać dokumenty i wnioski poprzez umieszczenie ich w urnie ustawionej przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), przy ul. Stefana Złotnickiego 12. Ta urna funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu. Ponadto w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Karsznice (wejście od ul. 1-go Maja) znajduje się druga urna, z której można korzystać w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

Podczas wizyt w Urzędzie obowiązują zaostrzone zasady sanitarne: utrzymywanie dystansu pomiędzy osobami, dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

Numery telefonów do wszystkich biur urzędu znajdują się na stronie: http://zdunskawola.pl/pl/menu-kontakt/urzad-miasta/biura


ZARZĄDZENIE NR 275/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola, zwany dalej "Urzędem", podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu można składać:

1) elektronicznie;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego;
3) poprzez umieszczenie w urnie ustawionej:

a) przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
b) w holu budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30;

4) w Kancelarii:

a) w budynku nr 2 Urzędu (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
b) w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30.

§ 2. Zadania określone w § 1 ust. 1 są realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu omówienia sprawy i ustalenia szczegółów dostarczenia lub odbioru dokumentów.

§ 3. Podstawową formą komunikacji z pracownikami Urzędu, z zastrzeżeniem § 2, jest kontakt telefoniczny: 43 825 02 00 i mailowy: urzad_miasta@zdunskawola.pl.

§ 4. 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zorganizowania obsługi interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Urzędu.
2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356).

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 254/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Zduńska Wola.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na drzwiach wejściowych do budynków Urzędu, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Miasta.

Prezydent Miasta
Konrad PokoraZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane