W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Obwieszczenie dla stron postępowania

Wersja strony w formacie XML

Zduńska Wola dnia 31 marca 2021 r.

ZEOŚ.6220.13.2020.AKo.21

Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM-BT35774 Zduńska Wola Łaska 2 na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaska 112 obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 8 w obrębie 17”.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 36 § 1 i art. 49 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ooś,

zawiadamiam strony postępowania, że

  • dnia 26.03.2021 r. Inwestor Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika Pana Bartosza Piłata złożył zażalenie na wydane dnia 11 marca 2021 r. postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia;
  • dnia 29.03.2021 r. Prezydent Miasta Zduńska Wola zgodnie z art. 133 Kpa przesłał zażalenie oraz akta sprawy do rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.

Z treścią zażalenia można zapoznać się w Biurze Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zduńska Wola, pokój nr 501, ul. Stefana Złotnickiego 3 (budynek nr 5), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia: 1 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Beata Turlakiewicz

Dyrektor

Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane