W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1324 artykuły

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 września 2023 roku   nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Zduńska Wola

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2023 z dnia 31.01.2023 r., znak: GP.6733.30.2022.SK, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV ze stacji transformatorowej nr 3‑0024 Zduńska Wola 18 do słupa nr 26, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 71/75, 71/77, 71/78, 71/86, 26/3, 92/2, 73/4, 73/17, 73/19 i 73/14 (obr. 8).

LXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwołuję LXIV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 8:00 , z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Adres nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Świerkowa nr 2
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Świerkowa nr 2
Przetarg na Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ul. Świerkowa nr 2
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu
Adres nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Świerkowa nr 2 A
Adres nieruchomości Nieruchomość niezabudowana położona w Zduńskiej Woli - ul. Świerkowa nr 2 A
Przetarg na Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - ul. Świerkowa nr 2 A
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza w treści ogłoszenia
Data przetargu

Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt MPZP 57

Wyłożenie do publicznego wglądu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulic: Przemysłowej i Szadkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PROJEKT LISTY OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU OFERT NA NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY LOKALU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA WYMAGAJĄCEGO REMONTU POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. SIERADZKIEJ 28 M. 4

PROJEKT LISTY OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU OFERT NA NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY LOKALU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA WYMAGAJĄCEGO REMONTU POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 5 M. 6