W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1078 artykułów

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2021

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032. Miasto chcąc wspierać mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy zwrócili się z prośbą do Prezydenta Miasta Zduńska Wola o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w realizacji zadań związanych z utylizacją wyrobów azbestowych wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2021”. Miasto w ramach zadania wspomogło mieszkańców z 27 posesji w Zduńskiej Woli.

Zarządzenie nr 420/21

Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia lokalu w bloku przy ul. Jana Kilińskiego 37 m. 5 w Zduńskiej Woli oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji przy ul. Łaskiej 2 m. 22 w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 6 m. 1 w Zduńskiej Woli i przy ul. Łaskiej 6 m. 24 w Zduńskiej Woli do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej gazu ziemnego średniego ciśnienia Ø 125 PE na terenie położonym w Zduńskiej Woli w ul. Mostowej, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 28, 44/1 (obr. 3).

Wniosek w sprawie: ułożenia chodnika przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w Zduńskiej Woli.
Wniosek w sprawie ułożenia chodnika przy wejściu na teren Stadionu Miejskiego przy ul. Łaskiej 90 w Zduńskiej Woli.
Nr sprawy RM.0003.63.2021
Tożsamość radnego Milena Dutkiewicz

LISTA OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY PLACU KRAKOWSKIM 12 M. 2

LISTA OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY ULICY ŁASKIEJ 68 M. 2

LISTY OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY ULICY ŁASKIEJ 35 M. 1

LISTA OFERENTÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH W DRODZE KONKURSU DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS NIEOZNACZONY  LOKALU WYMAGAJĄCEGO REMONTU W STARYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM MIASTA POŁOŻONEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY ULICY ŁASKIEJ 22 M. 1

Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2022 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2022 r.”.