W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1614 artykułów

Plan ogólny

Plan ogólny to dokument planistyczny, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Zduńska Wola, w randze aktu prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zduńska Wola

Obwieszczenie Wójta Gminy Zduńska Wola znak IGKM.6220.7.2024.BMJ z dnia 4 lipca 2024 r. o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby, gmina Zduńska Wola realizowanej na działkach obrębów ewidencyjnych: nr 19 - Miasto Zduńska Wola oraz nr 19 - Poręby i nr 18 - Polków, gmina Zduńska Wola

Przedmiot petycji: Petycja przeciwko planom budowy krematorium.
Przedmiot petycji Petycja przeciwko planom budowy krematorium.
Numer petycji 6/2024
Kategoria -
Podmiot wnoszący Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody
Data złożenia

ZEOŚ.6220.1.2.2024.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie ilości zbieranych odpadów w Zduńskiej Woli przy ul. Struga 20, 22 na działkach o nr ewid. 107/4 i 108/2 obręb 0009 Miasto Zduńska Wola"

Interpelacja w sprawie: Pilnej! interwencji (PINB) w Zduńskiej Woli dotyczącej rozbiórki budynku przy ulicy Prostej 4 ze względu na stan techniczny bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu
Interpelacja w sprawie Pilnej! interwencji (PINB) w Zduńskiej Woli dotyczącej rozbiórki budynku przy ulicy Prostej 4 ze względu na stan techniczny bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu
Nr sprawy RM.0003.56.2024
Tożsamość radnego Jarosław Kurzawa

Obwieszczenie o wydanej decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 57/2024 z dnia 5.07.2024 r., znak: GP.6730.36.2024.BK, dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków gospodarczych na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Kryształowej 5A, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 115/2 (obr. 9).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., znak: GP.6733.6.2024.KB, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Sielskiej, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 84/15 (obr. 1).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pętli autobusowej, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej, w ramach części działek o nr ewid. gruntów 248, 249 i 347 (obr. 13).

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

wykaz lokali mieszkalnych: nr 34 przy ul. Jana Kilińskiego 30A, nr 7 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, nr 5 przy ul. Szkolnej 24 oraz nr 10 przy ul. Szkolnej 7 przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na własność na rzecz najemców, wraz z udziałem we własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku

Obwieszczenie o wydanej decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 55/2024 z dnia 4.07.2024 r., znak: GP.6730.33.2024.BK, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Zgody 13, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 557 (obr. 11).

Interpelacja w sprawie: proszę o zestawienie rzeczowe i finansowe planowanych oraz zorganizowanych imprez, wydarzeń i zajść kulturalnych oraz innych wydarzeń zorganizowanych przez MDK Zduńska Wola z wydzieleniem FILII w Karsznicach w latach 2019-2023 i 2024
Interpelacja w sprawie proszę o zestawienie rzeczowe i finansowe planowanych oraz zorganizowanych imprez, wydarzeń i zajść kulturalnych oraz innych wydarzeń zorganizowanych przez MDK Zduńska Wola z wydzieleniem FILII w Karsznicach w latach 2019-2023 i 2024
Nr sprawy RM.0003.55.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: opinii prawnej RADCY PRAWNEGO. Jak ma wyglądać, jakie elementy i zwroty ma zawierać SKARGA WNIOSEK PETYCJA, aby pisma w/w trafiły pod obrady Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Interpelacja w sprawie opinii prawnej RADCY PRAWNEGO. Jak ma wyglądać, jakie elementy i zwroty ma zawierać SKARGA WNIOSEK PETYCJA, aby pisma w/w trafiły pod obrady Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Nr sprawy RM.0003.54.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: pożar w budynku przy ul. Juliusza 5 przyczyny pożaru/skutki pożaru/ koszty remontu naprawy/ czas remontu. Proszę o informacje również jak zaopiekowano się mieszkańcami i jakie szkody i jak oraz w jakim czasie naprawiono.
Interpelacja w sprawie pożar w budynku przy ul. Juliusza 5 przyczyny pożaru/skutki pożaru/ koszty remontu naprawy/ czas remontu. Proszę o informacje również jak zaopiekowano się mieszkańcami i jakie szkody i jak oraz w jakim czasie naprawiono.
Nr sprawy RM.0003.53.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: MPK - czy Zarząd MPK i Pan Prezydent Miasta znaleźli już braki w kasie w kwocie 200 tys. zł i co dzieje się w/w sprawie
Interpelacja w sprawie MPK - czy Zarząd MPK i Pan Prezydent Miasta znaleźli już braki w kasie w kwocie 200 tys. zł i co dzieje się w/w sprawie
Nr sprawy RM.0003.52.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: inwestycji sportowych w latach 2024-2029. Jakie inwestycje zamierza realizować UMZW i Prezydent Miasta w latach 2024-2029 oraz z jakich źródeł finansowania (również z UE) inwestycji sportowych na terenie miasta infrastrukturalnych oraz szkoleniowo-inwestycyjnych (projekty miękkie)
Interpelacja w sprawie inwestycji sportowych w latach 2024-2029. Jakie inwestycje zamierza realizować UMZW i Prezydent Miasta w latach 2024-2029 oraz z jakich źródeł finansowania (również z UE) inwestycji sportowych na terenie miasta infrastrukturalnych oraz szkoleniowo-inwestycyjnych (projekty miękkie)
Nr sprawy RM.0003.51.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask. Jakie inwestycje (plany) ma Zduńska Wola, Prezydent Miasta i jakie inwestycje zamierza realizować samodzielnie lub jako lider lub uczestnik
Interpelacja w sprawie MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask. Jakie inwestycje (plany) ma Zduńska Wola, Prezydent Miasta i jakie inwestycje zamierza realizować samodzielnie lub jako lider lub uczestnik
Nr sprawy RM.0003.50.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: SPZOZ Zduńska Wola. Jakie programy profilaktyczne realizował SPZOZ w Zduńskiej Woli w latach 2019-2023, 2024 oraz jakie planuje w 2025 r. Czy zamierza pozyskiwać środki na badania profilaktyczne i z jakimi podmiotami zamierza współpracować w zakresie badań.
Interpelacja w sprawie SPZOZ Zduńska Wola. Jakie programy profilaktyczne realizował SPZOZ w Zduńskiej Woli w latach 2019-2023, 2024 oraz jakie planuje w 2025 r. Czy zamierza pozyskiwać środki na badania profilaktyczne i z jakimi podmiotami zamierza współpracować w zakresie badań.
Nr sprawy RM.0003.49.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Interpelacja w sprawie: kalkulacji kosztów, wydatków i dochodów basenów odkrytych, na MOSiR Zduńska Wola przy ul. Kobusiewicza z planem wydarzeń zbiorcze zestawienie na lata 2019-2024 r. z wyszczególnieniem poszczególnych sezonów letnich
Interpelacja w sprawie kalkulacji kosztów, wydatków i dochodów basenów odkrytych, na MOSiR Zduńska Wola przy ul. Kobusiewicza z planem wydarzeń zbiorcze zestawienie na lata 2019-2024 r. z wyszczególnieniem poszczególnych sezonów letnich
Nr sprawy RM.0003.48.2024
Tożsamość radnego Dawid Mazurkiewicz
Zapytanie w sprawie: dostawy gazu w butlach do mieszkańców osiedla Karsznice
Zapytanie w sprawie dostawy gazu w butlach do mieszkańców osiedla Karsznice
Nr sprawy RM.0003.47.2024
Tożsamość radnego Agnieszka Jaśkiewicz
Interpelacja w sprawie: Na ul. Leśmiana (zabudowa jednorodzinna, ścieżka rowerowa) znajduje się jeden kosz. Proszę o dostawienie dodatkowych koszy przy skrzyżowaniach z ul. Okrzei i ul. Spółdzielczą.
Interpelacja w sprawie Na ul. Leśmiana (zabudowa jednorodzinna, ścieżka rowerowa) znajduje się jeden kosz. Proszę o dostawienie dodatkowych koszy przy skrzyżowaniach z ul. Okrzei i ul. Spółdzielczą.
Nr sprawy RM.0003.46.2024
Tożsamość radnego Agnieszka Jaśkiewicz