W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1284 artykuły

I Sesja Rady Miasta - 19 listopada 2018

Część 1: https://www.youtube.com/watch?v=rGYHIWMFzlU Część 2: https://www.youtube.com/watch?v=TDZKeSIvEdg Data publikacji nagrania: 19 listopada 2018 r.

LX sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 28 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwołuję LX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 , z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 r.”

Konkurs ofert

na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2023 r.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wielofunkcyjnego na zbiorniku Kępina na terenie położonym w Zduńskiej Woli, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 264, 265 i 266 (obr. 13).

Konkurs ofert

Zarządzenie nr 465/22 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego samorządu gminy w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Realizacja zadań przez placówkę wsparcia dziennego w 2023 r.”

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu, remoncie oraz przebudowie obiektów inżynieryjnych wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego w ciągu linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew” w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”.

LIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 24 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2022 z dnia 15.11.2022 r., znak: GP.6733.27.2022.SK, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej gazu ziemnego średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie położonym w Zduńskiej Woli w ul. Hugona Kołłątaja i Piotra Skargi, obejmującym działki o nr ewid. gruntów 86, 85/6 i 109/4 oraz część działki o nr ewid. gruntów 69, obr. 26.

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zablokowania uruchomienia składowiska odpadów niebezpiecznych ciężkiej chemii przy ul. Szadkowskiej 72c w Zduńskiej Woli
Przedmiot petycji Petycja w sprawie zablokowania uruchomienia składowiska odpadów niebezpiecznych ciężkiej chemii przy ul. Szadkowskiej 72c w Zduńskiej Woli
Numer petycji 9/2022
Kategoria -
Podmiot wnoszący Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody
Data złożenia
Status -
Nazwa sprawy: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)
Nazwa sprawy Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Zapytanie w sprawie: proszę o udzielenie informacji jakiego wsparcia finansowego udzieliło Miasto Zduńska Wola Powiatowi Zduńskowolskiemu, a jakiego Powiat Zduńskowolski udzielił Miastu Zduńska Wola począwszy od listopada 2018 r.
Zapytanie w sprawie proszę o udzielenie informacji jakiego wsparcia finansowego udzieliło Miasto Zduńska Wola Powiatowi Zduńskowolskiemu, a jakiego Powiat Zduńskowolski udzielił Miastu Zduńska Wola począwszy od listopada 2018 r.
Nr sprawy RM.0003.53.2022
Tożsamość radnego Jakub Trenkner