Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola

Emilia Jaśkiewicz

tel. 43 825 02 52

e-mail: e.jaskiewicz@zdunskawola.pl


Informacja o Urzędzie Miasta Zduńska Wola napisana tekstem łatwym do czytania i zrozumienia

Informację napisaną tekstem łatwym do czytania i zrozumienia możesz pobrać TUTAJ.


Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Więcej informacji na stronie: https://bip.zdunskawola.pl/artykul/7/9033/informacja-dla-osob-gluchych-i-slaboslyszacych


Załatw sprawę:


Raport o stanie zapewnienia dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Zduńska Wola


Zarządzenia

  • Zarządzenie nr 362/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola


Załączniki:

Raport o stanie zapewnienia dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.pdf
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (2024-2025) - wersja tekstowa.pdf
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (2024-2025) - skan.pdf