Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola

Marcel Jarosławski

tel. 43 825 02 85

e-mail: m.jaroslawski@zdunskawola.pl


Dyżury koordynatora

Marcel Jarosławski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Zduńska Wola ds. osób niepełnosprawnych, będzie dyżurował w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12 w następujące dni:

  • 30 lipca (piątek),
  • 2 sierpnia (poniedziałek),
  • 13 sierpnia (piątek),
  • 16 sierpnia (poniedziałek),
  • 23 sierpnia (poniedziałek),
  • 30 sierpnia (poniedziałek).

W tych dniach jest dostępny dla mieszkańców telefonicznie - 43 825 02 85 i e-mailowo: m.jaroslawski@zdunskawola.pl, a także w Urzędzie Miasta po telefonicznym umówieniu. W razie problemów z poruszaniem się jest możliwość umówienia spotkania poza urzędem.


Raport o stanie zapewnienia dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola


Zarządzenia

  • Zarządzenie nr 363/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola
  • Zarządzenie nr 97/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola


Załączniki:

Zarządzenie nr 363-20.pdf
Zarządzenie nr 97-21.pdf
Raport o stanie zapewnienia dostępności w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.pdf