Zduńska Wola, 1 września 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola
(numer ewidencyjny naboru: ZK.2110.8.2021)

Informuję, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Zduńska Wola o naborze na stanowisko urzędnicze Aplikant w Straży Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2021 r.  wpłynęły dwie oferty. Jeden z kandydatów złożył rezygnację z dalszego udziału w procesie naboru, a drugi kandydat nie spełnił wymagań w II etapie naboru.


Zduńska Wola, 12 sierpnia 2021 r.


Opublikowano ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Numer ewidencyjny naboru: ZK.2110.8.2021)

Pobierz treść ogłoszenia: ZK.2110.8.2021 - Aplikant w Straży Miejskiej.pdf


Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Zduńska Wola

Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiska strażnicze w Straży Miejskiej


W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Biuro Zarządzania Kadrami: 43 825 02 31
Straż Miejska: 43 825 02 89
 Załączniki:

ZK.2110.8.2021 - Informacja o wyniku naboru.pdf
ZK.2110.8.2021 - Aplikant w Straży Miejskiej.pdf