[start]Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."[koniec]Załączniki:

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.1 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.5 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.6 - Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.7 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.9 - obwieszczenie dla stron postępowania.docx.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.11 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.12 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.13 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.14 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.15 - Obwieszczenie (wersja tekstowa).pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.15 - Obwieszczenie (skan).pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.17 - obwieszczenie dla stron postępowania.pdf