[start]Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."[koniec]


Zduńska Wola, 5.01.2022 r.

Obwieszczenie dla stron w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”


Zduńska Wola, 12.01.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 14.02.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”


Zduńska Wola, 22.02.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”


Zduńska Wola, 18.03.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 12.04.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 13.04.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 29.04.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 19.05.2022

Obwieszczenie dla stron w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 10.06.2022


Zduńska Wola, 29.07.2022

Obwieszczenie znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.17 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”


Zduńska Wola, 12.09.2022

Obwieszczenie znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.21 dla stron postępowania w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”.


Zduńska Wola, 21.10.2022

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.25 -  obwieszczenie informujące o rozszerzeniu kwalifikacji planowanego przedsięwzięciaZałączniki:

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.1 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.5 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.6 - Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.7 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.9 - obwieszczenie dla stron postępowania.docx.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.11 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.12 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.13 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.14 - Obwieszczenie.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.15 - Obwieszczenie (wersja tekstowa).pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.15 - Obwieszczenie (skan).pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.17 - obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.21 - Obwieszczenie dla stron postępowania.pdf
ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.25 - obwieszczenie dla stron postępowania o rozszerzeniu kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia.pdf