[start]Budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało:
- przed 1 lipca 2021 r., należy złożyć deklarację do 31 czerwca 2022 r.; 
- po 1 lipca 2021 r., należy je zgłosić w ciągu 14 dni od uruchomienia.[koniec]

Deklarację można złożyć:
- w formie elektronicznej przez Internet - www.zone.gunb.gov.pl
- lub w formie papierowej - pobierz druk deklaracji.

Więcej informacji na stronie: https://bip.zdunskawola.pl/sprawa-do-zalatwienia/10456/deklaracja-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow