Łask, dnia 03 stycznia 2023 r. 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŁASKU
Sławomir Borkowski 

Sz. P. Starostowie, Prezydent, Burmistrzowie
oraz Wójtowie powiatu łaskiego i zduńskowolskiego 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przekazuje Rozporządzenie nr 1/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie określania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Prosimy o rozpowszechnienie wyżej wymienionego Rozporządzenia w zwyczajowo przyjęty sposób. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku
lek. wet. Sławomir Borkowski


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask
tel.: (43) 675-21-08, fax: (43) 675-91-13,
e-mail: piwlask@piw-lask.pl, www.piw-lask.plZałączniki:

Rozporządzenie nr 1_2023 WŁ.pdf
Pismo PIW w Łasku (3-01-2023).pdf