Data: 3 lutego 2023 r.

Rozporządzenie nr 8/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 lutego 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.


Data: 5 stycznia 2023 r.

Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.


Data: 3 stycznia 2023 r. 

Rozporządzenie nr 1/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie określania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, [start]w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.[koniec]

 Załączniki:

Rozporządzenie nr 1_2023 WŁ.pdf
Pismo PIW w Łasku (3-01-2023).pdf
Rozporządzenie nr 3_2023 WŁ.pdf
Pismo PIW w Łasku (5-01-2023).pdf
Rozporzadzenie-nr-8_2023-WL.pdf
Pismo PIW w Łasku (3-02-2023).pdf