[start]Nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania rozpoczyna się 25 stycznia 2024 r. od godz. 7.30.[koniec]

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie poprzez platformę ePUAP, listownie oraz osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12.

W dniu 25 stycznia 2024 r. wnioski przyjmowane będą w Biurze Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 3, Budynek nr 5, 
I piętro, pok. 501.

Szczegółowe zasady programu dostępne są na stronach:

Wniosek o udzielenie dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2024.274