Herb Miasta Zduńska Wola


Miasto Zduńska Wola

NIP: 829-17-08-273


Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

NIP: 829-10-03-928

Kod terytorialny: 1019011

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis informacyjny: https://zdunskawola.pl

Rachunki bankowe: https://bip.zdunskawola.pl/artykul/417/9119/rachunki-bankowe 


Godziny urzędowania: 

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Prezydent Miasta 
przyjmuje mieszkańców 
w pierwszy, drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca 
w godzinach 12.00 - 16.00

Zastępca Prezydenta, Sekretarz, Dyrektorzy Biur 
w sprawie skarg i wniosków przyjmują 
w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 - 17.00

Kancelaria:
ul. Stefana Złotnickiego 12
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Punkt kancelaryjny:
Filia Miejskiego Domu Kultury
ul. 1-go Maja 5-7
poniedziałek: 13:00 – 17:00
czwartek: 7:30 – 11:30


ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mzdwola

Elektroniczna skrzynka podawcza:

/mzdwola/SkrytkaESP

Dane do e-faktur:

Skrzynka PEPPOL: Miasto Zduńska Wola
Typ/Numer PEPPOL: NIP / 8291708273