Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

tworzą:

[start] [koniec]