Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta Zduńska Wola jest obowiązany do zamieszczenia danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miasta%20Zdu%C5%84ska%20Wola

Rejestr działalności regulowanej – wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola.


Azbest


Ocena jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 )Załączniki:

Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2019 r.pdf
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2018.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2018 r.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2017 r.pdf
Obszarowa ocena jakości wody do spozycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2016.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2016 r.pdf
Obszarowa ocena jakości wody do spozycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2015.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2015 r.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2014 r.pdf
Azbest - regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf
Azbest - ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019.pdf
Azbest - wniosek.doc