Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta Zduńska Wola jest obowiązany do zamieszczenia danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola:


Rejestr działalności regulowanej

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali wpis w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola:


Azbest

Dotacje na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości:

Składanie corocznej informacji o wyrobach zawierających azbest:

 


Ocena jakości wody przydatnej do spożycia przez ludzi

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 )Załączniki:

Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2020 r.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2019 r.pdf
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2018.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2018 r.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2017 r.pdf
Obszarowa ocena jakości wody do spozycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2016.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2016 r.pdf
Obszarowa ocena jakości wody do spozycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2015.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2015 r.pdf
Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Zduńskiej Woli za 2014 r.pdf