Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta Zduńska Wola jest obowiązany do zamieszczenia danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Prezydent Miasta Zduńska Wola prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.

Karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola są dostępne pod adresem https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miasta%20Zdu%C5%84ska%20Wola oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home