Interpelacja w sprawie: „budowy spowalniaczy przy skrzy┼╝owaniach tj.

Srebrna – Szkolna

Szkolna – Zielona

Zielona – Spacerowa.”