Wniosek w sprawie: „założenia progu zwalniającego na ulicy Parkowej, gdyż młodzież w weekend i po godz. 16.00 bardzo szybko zjeżdża w dół w stronę parku co grozi potrąceniem osób chodzących do Parku Miejskiego.”