Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej działa w zakresie spraw:

 • planowania gospodarczego i finansowego
 • budżetu
 • rozwoju przemysłu, drobnej wytwórczości, rzemiosła i usług bytowych dla ludności
 • inwestycji, przedsiębiorczości i prywatyzacji
 • działalności placówek handlowych i gastronomicznych
 • zatrudnienia
 • gospodarki przestrzennej i architektury
 • gospodarki terenami komunalnymi
 • budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego
 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych
 • usług komunalnych
 • gospodarki lokalnej
 • stanu faktycznego miasta
 • utrzymania dróg
 • komunikacji publicznej
 • transportu i łączności
 • rolnictwa i leśnictwa
 • ochrony i kształtowania naturalnego
 • gospodarki wodnej

Skład osobowy:

 1. Bladowski Wojciech
 2. Dutkiewicz Milena
 3. Kmiecik Dariusz
 4. Kubiak Dariusz
 5. Kubiak Mariusz - Przewodniczący Komisji
 6. Kucharska Joanna
 7. Kunert Damian
 8. Kurzawa Jarosław
 9. Pacelt Piotr
 10. Pohl Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 11. Trenkner Jakub

Termin Miejsce/godzina Porządek/Protokół
28-11-2018 (środa) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 14:00

KBiGM 28-11-2018 - Porządek.pdf

KBiGM 28-11-2018 - Protokół.pdf

11-12-2018 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 11-12-2018 - Porządek.pdf

KBiGM 11-12-2018 - Protokół.pdf

18-12-2018 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 18-12-2018 - Porządek.pdf

KBiGM 18-12-2018 - Protokół.pdf

22-01-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 22-01-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 22-01-2019 - Protokół.pdf

19-02-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 19-02-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 19-02-2019 - Protokół.pdf

19-03-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 19-03-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 19-03-2019 - Protokół.pdf

16-04-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 16-04-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 16-04-2019 - Protokół.pdf

29-05-2019 (środa)

Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 10:00

KBiGM 28-05-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 28-05-2019 - Protokół.pdf

25-06-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 25-06-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 25-06-2019 - Protokół.pdf

27-08-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 27-08-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 27-08-2019 - Protokół.pdf

17-09-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 17-09-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 17-09-2019 - Protokół.pdf

22-10-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 22-10-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 22-10-2019 - Protokół.pdf

19-11-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 19-11-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 19-11-2019 - Protokół.pdf

3-12-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 14:00

KBiGM 03-12-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 03-12-2019 - Protokół.pdf

17-12-2019 (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 17-12-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 17-12-2019 - Protokół.pdf

28 stycznia 2020 r. (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 28-01-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 28-01-2020 - Protokół.pdf

18 lutego 2020 r. (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 18-02-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 18-02-2020 - Protokół.pdf

17 marca 2020 r. (wtorek) Urząd Miasta Zduńska Wola,
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 17-03-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 17-03-2020 - Protokół.pdf

2 czerwca 2020 r. (wtorek) - Posiedzenie odwołane Urząd Miasta Zduńska Wola, 
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 02-06-2020 - Porządek.pdf

30 czerwca 2020 r. (wtorek)

Urząd Miasta Zduńska Wola, 
pokój nr 111, g. 13:00

KBiGM 30-06-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 30-06-2020 - Protokół.pdf

25 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro)

KBiGM 25-08-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 25-08-2020 - Protokół.pdf

22 września 2020 r. (wtorek)

Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro)

KBiGM 22-09-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 22-09-2020 - Protokół.pdf

27 października 2020 r. (wtorek)

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 27-10-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 27-10-2020 - Protokół.pdf

24 listopada 2020 r. (wtorek)

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 24-11-2020 - Porządek.pdf

4 grudnia 2020 r.
(piątek)

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 4-12-2020 - Porządek.pdf

[start] [koniec]Załączniki:

KBiGM 28-11-2018 - Porządek.pdf
KBiGM 28-11-2018 - Protokół.pdf
KBiGM 11-12-2018 - Porządek.pdf
KBiGM 11-12-2018 - Protokół.pdf
KBiGM 18-12-2018 - Porządek.pdf
KBiGM 18-12-2018 - Protokół.pdf
KBiGM 22-01-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 22-01-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 19-02-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 19-02-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 19-03-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 19-03-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 16-04-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 16-04-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 28-05-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 28-05-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 25-06-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 25-06-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 27-08-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 27-08-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 17-09-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 17-09-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 22-10-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 22-10-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 19-11-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 19-11-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 03-12-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 03-12-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 17-12-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 17-12-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 28-01-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 28-01-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 18-02-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 18-02-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 17-03-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 17-03-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 02-06-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 30-06-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 30-06-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 25-08-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 25-08-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 22-09-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 22-09-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 27-10-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 27-10-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 24-11-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 4-12-2020 - Porządek.pdf