Zakres spraw

Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej działa w zakresie spraw:

 • planowania gospodarczego i finansowego
 • budżetu
 • rozwoju przemysłu, drobnej wytwórczości, rzemiosła i usług bytowych dla ludności
 • inwestycji, przedsiębiorczości i prywatyzacji
 • działalności placówek handlowych i gastronomicznych
 • zatrudnienia
 • gospodarki przestrzennej i architektury
 • gospodarki terenami komunalnymi
 • budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego
 • utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych
 • usług komunalnych
 • gospodarki lokalnej
 • stanu faktycznego miasta
 • utrzymania dróg
 • komunikacji publicznej
 • transportu i łączności
 • rolnictwa i leśnictwa
 • ochrony i kształtowania naturalnego
 • gospodarki wodnej

Skład osobowy

 1. Bladowski Wojciech
 2. Dutkiewicz Milena
 3. Kmiecik Dariusz
 4. Kubiak Dariusz
 5. Kubiak Mariusz - Przewodniczący Komisji
 6. Kucharska Joanna
 7. Kunert Damian
 8. Kurzawa Jarosław
 9. Pacelt Piotr
 10. Pohl Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 11. Trenkner Jakub

Posiedzenia

 

Termin Miejsce Porządek/Protokół
28 listopada 2018 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 28-11-2018 - Porządek.pdf

KBiGM 28-11-2018 - Protokół.pdf

11 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 11-12-2018 - Porządek.pdf

KBiGM 11-12-2018 - Protokół.pdf

18 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 18-12-2018 - Porządek.pdf

KBiGM 18-12-2018 - Protokół.pdf

22 stycznia 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 22-01-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 22-01-2019 - Protokół.pdf

19 lutego 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 19-02-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 19-02-2019 - Protokół.pdf

19 marca 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 19-03-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 19-03-2019 - Protokół.pdf

16 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 16-04-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 16-04-2019 - Protokół.pdf

29 maja 2019 r.

Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 28-05-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 28-05-2019 - Protokół.pdf

25 czerwca 2019 r.
Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 25-06-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 25-06-2019 - Protokół.pdf

27 sierpnia 2019 r.
Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 27-08-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 27-08-2019 - Protokół.pdf

17 września 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 17-09-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 17-09-2019 - Protokół.pdf

22 października 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 22-10-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 22-10-2019 - Protokół.pdf

19 listopada 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 19-11-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 19-11-2019 - Protokół.pdf

3 grudnia 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 03-12-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 03-12-2019 - Protokół.pdf

17 grudnia 2019 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 17-12-2019 - Porządek.pdf

KBiGM 17-12-2019 - Protokół.pdf

28 stycznia 2020 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 28-01-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 28-01-2020 - Protokół.pdf

18 lutego 2020 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 18-02-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 18-02-2020 - Protokół.pdf

17 marca 2020 r. Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 17-03-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 17-03-2020 - Protokół.pdf

2 czerwca 2020 r.

Posiedzenie odwołane

Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 02-06-2020 - Porządek.pdf

30 czerwca 2020 r.

Urząd Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111

KBiGM 30-06-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 30-06-2020 - Protokół.pdf

25 sierpnia 2020 r.

Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro)

KBiGM 25-08-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 25-08-2020 - Protokół.pdf

22 września 2020 r.

Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro)

KBiGM 22-09-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 22-09-2020 - Protokół.pdf

27 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 27-10-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 27-10-2020 - Protokół.pdf

24 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 24-11-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 24-11-2020 - Protokół.pdf

4 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 4-12-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 4-12-2020 - Protokół.pdf

15 grudnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 15-12-2020 - Porządek.pdf

KBiGM 15-12-2020 - Protokół.pdf

19 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 19-01-2021 - Porządek.pdf

KBiGM 19-01-2021 - Protokół.pdf

16 lutego 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 16-02-2021 - Porządek.pdf

KBiGM 16-02-2021 - Protokół.pdf

16 marca 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 16-03-2021 - Porządek.pdf

KBiGM 16-03-2021 - Protokół (wersja tekstowa).pdf
KBiGM 16-03-2021 - Protokół (skan).pdf

20 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 20-04-2021 - Porządek.pdf

KBiGM 20-04-2021 - Protokół.pdf

25 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 25-05-2021 - Porządek.pdf

KBiGM 25-05-2021 - Protokół.pdf

22 czerwca 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 22-06-2021 - Porządek.pdf

KBiGM 22-06-2021 - Protokół.pdf

24 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 24-08-2021 - porządek.pdf

28 września 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM 28-09-2021 - Porządek.pdf

26 października 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM - 26-10-2021 - Porządek.pdf

KBiGM - 26-10-2021 - Protokół .pdf

23 listopada 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM - 23-11-2021 - Porządek.pdf

7 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

KBiGM - 07-12-2021 - Porządek.pdf

[start] [koniec]Załączniki:

KBiGM 28-11-2018 - Porządek.pdf
KBiGM 28-11-2018 - Protokół.pdf
KBiGM 11-12-2018 - Porządek.pdf
KBiGM 11-12-2018 - Protokół.pdf
KBiGM 18-12-2018 - Porządek.pdf
KBiGM 18-12-2018 - Protokół.pdf
KBiGM 22-01-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 22-01-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 19-02-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 19-02-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 19-03-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 19-03-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 16-04-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 16-04-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 28-05-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 28-05-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 25-06-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 25-06-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 27-08-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 27-08-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 17-09-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 17-09-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 22-10-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 22-10-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 19-11-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 19-11-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 03-12-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 03-12-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 17-12-2019 - Porządek.pdf
KBiGM 17-12-2019 - Protokół.pdf
KBiGM 28-01-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 28-01-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 18-02-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 18-02-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 17-03-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 17-03-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 02-06-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 30-06-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 30-06-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 25-08-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 25-08-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 22-09-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 22-09-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 27-10-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 27-10-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 24-11-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 24-11-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 4-12-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 4-12-2020 - Protokół.pdf
KBiGM 15-12-2020 - Porządek.pdf
KBiGM 15-12-2020 - Protokół 25-20.pdf
KBiGM 19-01-2021 - Porządek.pdf
KBiGM 19-01-2021 - Protokół.pdf
KBiGM 16-02-2021 - Porządek.pdf
KBiGM 16-02-2021 - Protokół.pdf
KBiGM 16-03-2021 - Porządek.pdf
KBiGM 16-03-2021 - Protokół (wersja tekstowa).pdf
KBiGM 16-03-2021 - Protokół (skan).pdf
KBiGM 20-04-2021 - Porządek.pdf
KBiGM 20-04-2021 - Protokół.pdf
KBiGM 25-05-2021 - Porządek.pdf
KBiGM 25-05-2021 - Protokół.pdf
KBiGM 22-06-2021 - Porządek.pdf
KBiGM 22-06-2021 - Protokół.pdf
KBiGM 24-08-2021 - porządek.pdf
KBiGM 28-09-2021 - Porządek.pdf
KBiGM - 26-10-2021 - Porządek.pdf
KBiGM - 26-10-2021 - Protokół .pdf
KBiGM - 23-11-2021 - Porządek.pdf
KBiGM - 07-12-2021 - Porządek.pdf