I kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku. Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r.pdf

II kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-N - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-Z - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-27S - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-28NWS - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-28S - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-NDS - II kwartał 2020 r.pdf


Załączniki:

Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-N - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28NWS - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS - II kwartał 2020 r.pdf