I kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku. Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 r.pdf
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r.pdf

II kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-N - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-Z - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-27S - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-28NWS Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-28NWS - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-28S - II kwartał 2020 r.pdf
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Sprawozdanie Rb-NDS - II kwartał 2020 r.pdf

III kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-N - III kwartał 2020 r.pdf
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku Sprawozdanie Rb-Z - III kwartał 2020 r.pdf
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 Sprawozdanie Rb-27S - III kwartał 2020 r.pdf
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 Sprawozdanie Rb-28S - III kwartał 2020 r.pdf
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 Sprawozdanie Rb-NDS - III kwartał 2020 r.pdf

IV kwartał 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Sprawozdanie Rb-N - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-N (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Sprawozdanie Rb-Z - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-Z (korekta) - IV kwartał 2020 r.pdf

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Sprawozdanie RB-27S - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-27S (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-27s (korekta 2) - IV kwartał 2020 r.pdf

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Sprawozdanie Rb-28S - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie RB-28S (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-28S (korekta 2) - IV kwartał 2020 r.pdf

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Sprawozdanie Rb-NDS - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-NDS (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf

Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 Sprawozdanie Rb-PDP - IV kwartał 2020 r.pdf
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2020 roku

Sprawozdanie Rb-UZ - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie Rb-UZ (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf

Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego  - okres sprawozdawczy:  na koniec 2020 roku Sprawozdanie Rb-ST - IV kwartał 2020 r.pdf

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Zduńska Wola za 2020 r.

 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.:

 

 

 

 

 Załączniki:

Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-N - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28NWS - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS - II kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S - III kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z - III kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S - III kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-N - III kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS - III kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-N - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-Z (korekta) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie RB-27S - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-PDP - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-UZ - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-ST - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27S (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie RB-28S (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-NDS (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-UZ (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-N (korekta 1) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-27s (korekta 2) - IV kwartał 2020 r.pdf
Sprawozdanie Rb-28S (korekta 2) - IV kwartał 2020 r.pdf
Bilans Urzędu Miasta za 2020 rok.pdf
Bilans Urzędu Miasta za 2020 rok (korekta nr 1).pdf
Rachunek zysków i strat Urzędu Miasta za 2020 rok.pdf
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miasta za 2020 rok.pdf
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Miasta za 2020 rok (korekta nr 1).pdf
Informacja dodatkowa Urzędu Miasta za 2020 rok - część 1.pdf
Informacja dodatkowa Urzędu Miasta za 2020 rok - część 1 (korekta nr 1).pdf
Informacja dodatkowa Urzędu Miasta za 2020 rok - część 2.pdf
Informacja dodatkowa Urzędu Miasta za 2020 rok - część 2 (korekta nr 1).pdf
Sprawozdanie finansowe jst za 2020 rok - bilans z wykonania budżetu.pdf
Sprawozdanie finansowe jst za 2020 rok - informacja dodatkowa.pdf
Sprawozdanie finansowe jst za 2020 rok - informacja_dodatkowa.pdf
Sprawozdanie finansowe jst za 2020 rok - łączne zestawienie zmian w funduszu.pdf
Sprawozdanie finansowe jst za 2020 rok - łączny bilans.pdf
Sprawozdanie finansowe jst za 2020 rok - łączny rachunek zysków i strat.pdf