Brak treści artykułu

Załączniki:

Aleksandrowicz Andrzej-Prezes Zarządu MSC - za 2017 rok.pdf
Barcz Jerzy Marek-Prezes Zarządu MPK-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Bąbas Krzysztof-Kierownik Sekcji ŚR MOPS COS - za 2017 rok.pdf
Chwiałkowska Katarzyna-Dyrektor SP11 - za 2017 rok.pdf
Derdak Janusz-Dyrektor PG5-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Derdak Janusz-Dyrektor SP12-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Derdak Janusz-Dyrektor SP12 - za 2017 rok.pdf
Dyrgoń-Białowąs Anna-Dyrektor MDK ZCI Ratusz-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Dyrgoń-Białowąs Anna-Dyrektor MDK ZCI Ratusz-koniec funkcji-korekta - 2017 rok.pdf
Jakubowska Mirosława-Kierownik Działu PŚ MOPS - za 2017 rok.pdf
Jarosławska Elżbieta-Dyrektor PP7 - za 2017 rok.pdf
Jarosławska Elżbieta-Dyrektor PP7-korekta - za 2017 rok.pdf
Jaruga Marzena Jolanta-Dyrektor ZSP1 - za 2017 rok.pdf
Jaruga Marzena Jolanta-Dyrektor ZSP1-korekta - za 2017 rok.pdf
Jegier Dorota-Dyrektor PG3-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Kamińska Iwona-Dyrektor SP13 - za 2017 rok.pdf
Kamińska Iwona-Dyrektor SP13-korekta - za 2017 rok.pdf
Kulisiewicz Iwona-Dyrektor PG1-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Kulisiewicz Iwona-Dyrektor SP4-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Kulisiewicz Iwona-Dyrektor SP4 - za 2017 rok.pdf
Kunert Justyna-Dyrektor PP10 - za 2017 rok.pdf
Łapa-Dróżdż Katarzyna-Dyrektor PP4 - za 2017 rok.pdf
Łapa-Dróżdż Katarzyna-Dyrektor PP4-korekta - za 2017 rok.PDF
Makara Krzysztof-Dyrektor PG2-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Makara Krzysztof-Dyrektor SP5-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Makara Krzysztof-Dyrektor SP5 - za 2017 rok.pdf
Matusiak Halina-Dyrektor SP10-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Matusiak Halina-Dyrektor SP10-koniec funkcji-korekta - 2017 rok.pdf
Michalska-Hunck Dorota-Dyrektor PP2 - za 2017 rok.pdf
Milak Maciej-Dyrektor SPZPOZ - za 2017 rok.pdf
Najdzionek Aleksandra-Dyrektor PP5 - za 2017 rok.pdf
Piczman Zbigniew Jan-Prezes Zarządu MPK-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Piczman Zbigniew Jan-Prezes Zarządu MPK - za 2017 rok.pdf
Pilarek Elżbieta-Kierownik Działu ŚiU MOPS COS - za 2017 rok.pdf
Polkowski Tomasz-Dyrektor MHM - za 2017 rok.pdf
Polkowski Tomasz-Dyrektor MHM-korekta - za 2017 rok.pdf
Potoniec Mirosław Jerzy-Dyrektor ZS1-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Potoniec Mirosław Jerzy-Dyrektor SP9-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Potoniec Mirosław Jerzy-Dyrektor SP9 - za 2017 rok.pdf
Reflandowska-Jagielska Lidia-p.o. Dyrektora MBP-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Reflandowska-Jagielska Lidia-p.o. Dyrektora MBP-korekta I - 2017 rok.pdf
Reflandowska-Jagielska Lidia-p.o. Dyrektora MBP-korekta II - 2017 rok.pdf
Reflandowska-Jagielska Lidia-Dyrektor MBP - za 2017 rok.pdf
Siemienkowicz Barbara-Dyrektor SP2 - za 2017 rok.pdf
Siemienkowicz Barbara-Dyrektor SP2-korekta - za 2017 rok.pdf
Skalska-Makara Elżbieta-Dyrektor SP10-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Skalska-Makara Elżbieta-Dyrektor SP10 - za 2017 rok.pdf
Stasiak-Muzyka Sylwia-Dyrektor MBP-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Stasiak-Muzyka Sylwia-Dyrektor MDK ZCI Ratusz-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Stasiak-Muzyka Sylwia-Dyrektor MDK ZCI Ratusz - za 2017 rok.pdf
Strzelecka Alicja-Dyrektor PP6 - za 2017 rok.pdf
Sychniak-Paterek Joanna-p.o. Dyrektora MDK ZCI Ratusz-początek funkcji - 2017 rok.pdf
Sychniak-Paterek Joanna-p.o. Dyrektora MDK ZCI Ratusz-koniec funkcji - 2017 rok.pdf
Szmyt Grzegorz-Prezes Zarządu MPWiK - za 2017 rok.pdf
Śpikowska Elżbieta-Dyrektor MOPS COS - za 2017 rok.pdf
Wągrowska Renata-Dyrektor PP11 - za 2017 rok.pdf
Wągrowska Renata-Dyrektor PP11-korekta I - za 2017 rok.pdf
Wągrowska Renata-Dyrektor PP11-korekta II - za 2017 rok.pdf
Wągrowska Renata-Dyrektor PP11-korekta III - za 2017 rok.pdf
Włodarczyk Grzegorz-Dyrektor SP7 - za 2017 rok.pdf
Włodarczyk Grzegorz-Dyrektor SP7-korekta - za 2017 rok.pdf
Wójcik Beata-Dyrektor PP3 - za 2017 rok.pdf
Żołyniak Janusz-Prezes Zarządu TBS Złotnicki - za 2017 rok.pdf