Brak treści artykułu

Załączniki:

Aleksandrowicz Andrzej-Prezes MPWiK-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Aleksandrowicz Andrzej-Prezes Zarządu MSC-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Bartsch Edyta-Dyrektor SP11-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Bąbas Krzysztof-Kierownik Sekcji ŚR MOPS COS w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Bosakowski Romuald-Prezes Zarządu TBS ZŁOTNICKI-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Chwiałkowska Katarzyna-Dyrektor SP11-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Czarnecki Waldemar-Prezes MSC-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Jakubowska Mirosława-Dyrektor MOPS COS w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Jaruga Marzena-Dyrektor ZSP1-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Jaruga Marzena-Dyrektor ZSP1-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Kamińska Iwona-Dyrektor SP13-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Kamińska Iwona-Dyrektor SP13-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Kurzawski Paweł-Członek Zarządu MPWiK-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Łapa-Dróżdż Katarzyna-Dyrektor PP4-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Łapa-Dróżdż Katarzyna-Dyrektor PP4-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Michalska-Hunck Dorota-Dyrektor PP2 w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Niziałek Jerzy-Członek Zarządu MPWiK-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Niziałek Jerzy-Członek Zarządu MPWiK-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Perdek Paweł-Dyrektor MDK-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Pilarek-Cichowicz Elżbieta-Kierownik Działu ŚiU MOPS COS w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Potoniec Mirosław-Dyrektor SP9-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Potoniec Mirosław-Dyrektor SP9-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Reflandowska-Jagielska Lidia-Dyrektor MBP w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Siemienkowicz Barbara-Dyrektor SP2-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Siemienkowicz Barbara-Dyrektor SP2-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Siemienkowicz Barbara-Dyrektor SP2 w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Stasiak - Muzyka Sylwia-Dyrektor MDK-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Synowiec Agata-Kierownik Działu PŚ MOPS COS w Zduńskiej Woli - za 2019 rok.pdf
Szmyt Grzegorz-Prezes Zarządu MPWiK-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Tyrakowski Radosław-Prezes Zarządu MPWiK-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Werner Agnieszka-p.o. Dyrektora MDK-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Werner Agnieszka-p.o. Dyrektora MDK-koniec funkcji - 2019 rok.pdf
Zięba-Gzik Jolanta-Dyrektor MOSiR-początek funkcji - 2019 rok.pdf
Żołyniak Janusz-Prezes Zarządu TBS ZŁOTNICKI-koniec funkcji - 2019 rok.pdf