Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku


Strona internetowa poświęcona wyborom: wybory.gov.pl/prezydent2020

Kalendarz Wyborczy: wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz


Państwowa Komisja Wyborcza (pkw.gov.pl)

Uchwały PKW: wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly

  • Uchwała nr 134/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  • Uchwała nr 133/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

     

  • Uchwała nr 131/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 

Informacje PKW: wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje

 

Obwieszczenia PKW: wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/obwieszczenia

 


Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 


 

[start] [koniec]