Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

strona internetowa: www.mpgk.zdunskawola.pl
BIP: http://mpgk.zdunskawola.pl/kategoria/bip/

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł

Rada Nadzorcza:

  • Arkadiusz Cieślak - Przewodniczący
  • Bartosz Marchel
  • Marcin Książyk

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie