Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

strona internetowa: https://mpgk.zdunskawola.pl/ 
BIP: https://mpgk.zdunskawola.pl/kategoria/bip/

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł

Rada Nadzorcza:

  • Arkadiusz Cieślak - Przewodniczący
  • Bartosz Marchel
  • Marcin Książyk

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie 

[start] [koniec]