Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

Telefony:

  • 43 307 02 20 (Administracja)
  • 43 307 02 22 (Biuro Obsługi Klienta)

Adresy e-mail:

 

Strona internetowa: https://mpgk.zdunskawola.pl/ 

Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł

Rada Nadzorcza:

  • Arkadiusz Cieślak - Przewodniczący
  • Bartosz Marchel
  • Marcin Książyk

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie 

[start] [koniec]