Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością​

ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

NIP: 8291747020
REGON: 386802750
KRS: 0000860810

Telefony:

  • 43 307 02 20 (Administracja)
  • 43 307 02 22 (Biuro Obsługi Klienta)

E-mail: mpgk@mpgkzdw.pl (adres ogólny), bok@mpgkzdw.pl (Biuro Obsługi Klienta)

WWW: https://mpgk.zdunskawola.pl/ 
BIP:

 

Kapitał zakładowy: 1.200.000,00 zł,  który dzieli się na 12.000 udziałów po 100,00 zł każdy

100% udziałów posiada Miasto Zduńska Wola 

 

Zarząd:

  • Paweł Kurzawski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Arkadiusz Cieślak - Przewodniczący
  • Bartosz Marchel - Zastępca Przewodniczącego
  • Marcin Książyk - Sekretarz 

 

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie 

[start] [koniec]