Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością​

ul. Sieradzka 68/70
98-220 Zduńska Wola

NIP: 8291747020
REGON: 386802750
KRS: 0000860810

Telefony:

  • 43 307 02 20 (Sekretariat)
  • 43 307 02 22 (Biuro Obsługi Klienta)

E-mail:

WWW: https://mpgk.zdunskawola.pl/ 

BIP: https://mpgk.zdunskawola.pl/bip/strona-glowna-bip/

Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł, który dzieli się na 15.000 udziałów po 100,00 zł każdy

100% udziałów posiada Miasto Zduńska Wola 

Zarząd:

  • Paweł Kurzawski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Arkadiusz Wojciech Cieślak - Przewodniczący
  • Marcin Tomasz Płatek - Zastępca Przewodniczącego
  • Marcin Książyk - Sekretarz 

Przedmiot działalności:

  • zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie

 

[start] [koniec]