Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I

zamówienie na Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IT.271.38.2020.MM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

zamówienie na Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IM.271.23.2020.KM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR".

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR".

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IM.271.27.2020.WNK

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I” w Zduńskiej Woli

zamówienie na Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I” w Zduńskiej Woli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.26.2020.JP

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I

zamówienie na Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy IT.271.26.2020.MM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

zamówienie na: Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR

zamówienie na Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.721.2.2020.WNK

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

zamówienie na: Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ul. Społecznej w Zduńskiej Woli.

zamówienie na Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ul. Społecznej w Zduńskiej Woli.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.22.2020.JU

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Borowej - etap I - na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej w Zduńskiej Woli

zamówienie na Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa ulicy Borowej - etap I - na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej w Zduńskiej Woli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.21.2020.JU

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I

zamówienie na Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.14.2020.JP

zamawiający Urząd Miasta Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki

zamówienie na Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.20.2020.JP

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu Miasta (od strony kościoła) poprzez przekazanie jej dyżurującemu pracownikowi Urzędu Miasta Zduńska Wola

zamówienie na: Przebudowa ulicy Borowej (etap I na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej) oraz ulicy Społecznej w Zduńskiej Woli

zamówienie na Przebudowa ulicy Borowej (etap I na odcinku od ul. Leśnej do ul. Świerkowej) oraz ulicy Społecznej w Zduńskiej Woli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.15.2020.JU

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku garażowego oraz przebudowy budynku archiwum wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku USC, pomieszczeń w budynku nr 2, budynku archiwum oraz budowa budynku garażowego na terenie Urzędu Miasta”

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku garażowego oraz przebudowy budynku archiwum wraz ze zmianą zagospodarowania przyległego terenu w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku USC, pomieszczeń w budynku nr 2, budynku archiwum oraz budowa budynku garażowego na terenie Urzędu Miasta”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.19.2020.JP

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

zamówienie na Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.13.2020.KM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ul. Polnej"

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa ul. Polnej"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.17.2020.KM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki

zamówienie na Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. S. Moniuszki

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy IM.271.16.2020.JP

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8

zamówienie na Przebudowa odwodnienia wraz z remontem parkingu przy ul. H. Wieniawskiego 6-8

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IT.271.12.2020.KS

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza

zamówienie na Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. A. Mickiewicza

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IT.271.14.2020.PK

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Budowa parkingu przy ul. Kościelnej 40

zamówienie na Budowa parkingu przy ul. Kościelnej 40

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IT.271.13.2020.KS

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarza miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema w Zduńskiej Woli do 31.12.2020 r.

zamówienie na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarza miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema w Zduńskiej Woli do 31.12.2020 r.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IT.271.11.2020.BK

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Przebudowa ul. Polnej - etap I

zamówienie na Przebudowa ul. Polnej - etap I

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij