[start]PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
OGŁASZA
NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DO KOMISJI DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA ROK 2022[koniec]

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu określającego wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału
w pracach Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2022.

 1. Do zadań Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola należy:
  1. sporządzenie listy zadań przyjętych i odrzuconych, tj. zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych do głosowania: 9 – 13 sierpnia 2021 r.,
  2. opiniowanie zasadności odwołań złożonych przez wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone: 13 – 27 sierpnia 2021 r..
  3. przeprowadzenie głosowania: 30 sierpnia – 30 września 2021 r.,
  4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania: 1 – 15 października 2021 r.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji należy dokonać do 30 czerwca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 3. W pracach Komisji może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych – o zakwalifikowaniu do Komisji decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

 

Prezydent Miasta

Konrad PokoraZałączniki:

Druk_zgloszenia.docx
Ogłoszenie naboru (wersja tekstowa).pdf
Ogłoszenie naboru (skan).pdf