Zduńska Wola, dnia 07 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola

[start]OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2023[koniec]

Na podstawie § 7 ust 2 Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola w roku 2023.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie:

od 15 listopada 2022 r. do 10 lutego 2023 r.
w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12.

Prezydent Miasta informuje, że będzie wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie realizacji ww. zadania w roku 2023.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska – ul. Stefana Złotnickiego 3, pok. 501, tel. 43 825 02 65.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora


Pobierz wniosek:


 Załączniki:

Ogłoszenie _nabór_wniosków.pdf