W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

Treść

I.Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r., poz. 1680);
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
 • Uchwała nr XLIV/732/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032. 
 • Uchwała nr XIX/162/16 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych.
 • Regulamin udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego z udziałem środków z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na lata 2015-2017.

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Sprawy merytoryczne załatwia:
Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
ul. Stefana Złotnickiego 3, I piętro, pok. 501

Telefon kontaktowy: 43 825 02 65 lub 43 825 02 00 wew. 265
e-mail: a.kowalska@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć:

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt własności nieruchomości lub wyciąg z ksiąg wieczystych), z której usuwane będą wyroby zawierające azbest;
 3. W przypadku, gdy do obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób lub podmiotów, zgoda wszystkich uprawnionych na wykonanie prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zduńska Wola dla osób fizycznych;
 4. Przy zmianie wyłącznie pokrycia dachowego, kopię przyjętego bez zastrzeżeń przez Starostę Zduńskowolskiego zgłoszenia złożonego w terminie nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac;
 5. Przy zmianie konstrukcji dachu, kopię wydanego przez Starostę Zduńskowolskiego pozwolenia na budowę;
 6. Pisemna zgoda właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własność;
 7. Inne dokumenty określone w regulaminie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IV. Dodatkowe informacje:

 1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne wpisane do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na lata 2015-2032".
 2. W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich wypełnieni.

V. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane