Informacje:


Skład Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia

 • Aneta Andrysiak – Sekretarz Wspólnoty
 • Tomasz Dulin – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 • Agnieszka Matczak – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 • Krystyna Pawlak – członek Zarządu
 • Krystyna Sobolewska – Skarbnik Wspólnoty
 • Ewa Stefaniak – członek Zarządu
 • Tomasz Walter – członek Zarządu
 • Anna Wawrzyniak – Przewodnicząca Zarządu
 • Bożena Zduńczyk – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 • Wiesław Zduńczyk – członek Zarządu

   

[start] [koniec]