W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje z Mieszkańcami Miasta zamieszkałymi na terenie działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli

Protokół
z konsultacji społecznych z Mieszkańcami Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia
w Zduńskiej Woli dotyczących projektu Statutu Wspólnoty

Na podstawie uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 301/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli przeprowadzono z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola konsultacje z Mieszkańcami Miasta zamieszkałymi na terenie działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli.

Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od dnia 28 sierpnia 2020 r. do dnia
11 września 2020 r. w formie przyjmowania opinii i wniosków nt. projektu Statutu za pośrednictwem formularza zgłaszania opinii i wniosków, który stanowił załącznik do ww. zarządzenia.

Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny był w Biurze Rady Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, pok. 206), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/424/konsultacje-spoleczne oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola (od dnia 20 sierpnia br.)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000 - lecia w Zduńskiej Woli wraz z projektem Statutu stanowiącym załącznik do ogłoszenia zostało podane do publicznej wiadomości zgodnie z § 16 ww. uchwały, tj. rozplakatowane na tablicach ogłoszeń na obszarze działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000 - lecia w Zduńskiej Woli w miejscu zwyczajowo przyjętym (w dniu 20 sierpnia br.), oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta (w dniach 20 sierpnia - 12 września br.), a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola (w dniu 20 sierpnia br.). Ogłoszenie stanowi załącznik do protokołu.

Mieszkańcy Wspólnoty w dniach 28 sierpnia – 11 września br. mieli możliwość zgłaszania swoich opinii i wniosków poprzez wrzucenie ich do skrzynek ustawionych w Kancelarii, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska oraz w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, jak również poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną na adres: konsultacje_statut@zdunskawola.pl.

Komisja Konsultacyjna na posiedzeniu w dniu 14 września br. stwierdziła, iż nie zgłoszono opinii i wniosków nt. projektu Statutu.

Na tym protokół zakończono.

Prezydent Miasta
/-/
Konrad Pokora

Komisja Konsultacyjna

  • Przewodniczący Komisji - Lidia Pająk
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji - Aneta Antosiak
  • Sekretarz Komisji – Małgorzata Wójcik
  • Członek – Marzena Nowińska

 OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Zduńska Wola
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Na podstawie uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 301/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla  1000-lecia w Zduńskiej Woli przeprowadza się z inicjatywy Prezydenta Miasta Zduńska Wola konsultacje* z Mieszkańcami Miasta zamieszkałymi na terenie działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli.

 Przedmiotem konsultacji jest projekt Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i wniosków od Mieszkańców Wspólnoty na temat projektu Statutu.

Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren działania Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia   w Zduńskiej Woli.

Obszar Osiedla obejmuje ulice:   Pomorską nr 19, 21, 23, Jana Kilińskiego nr 29, 31, 33, 35, 37, Szadkowską nr 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28a.

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania opinii i wniosków nt. projektu Statutu w terminie od dnia 28 sierpnia 2020 r. do dnia 11 września 2020 r. na formularzu zgłoszenia.

Formularz zgłaszania opinii i wniosków dostępny jest w Biurze Rady Miasta (ul. Stefana Złotnickiego 12, budynek nr 2, pok. 206), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem:  https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/424/konsultacje-spoleczne oraz na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Wypełnione formularze należy składać w ww. terminie poprzez:

1) umieszczenie w skrzynce ustawionej:

a) w Kancelarii, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola (wejście od strony kościoła),
Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta,

b) w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (wejście od ul. 1-go Maja) w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 oraz w czwartki w godzinach od 7:30 do 11:30;

2) przesłanie drogą elektroniczną na adres: konsultacje_statut@zdunskawola.pl.

Konsultacje przeprowadzi Komisja konsultacyjna w składzie:

1) Lidia Pająk - Dyrektor Biura Rady Miasta - Przewodniczący Komisji;

2) Aneta Antosiak - Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu
 i Spraw Społecznych - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Małgorzata Wójcik - Inspektor w Biurze Rady Miasta - Sekretarz Komisji;

4) Marzena Nowińska - Inspektor w Dziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - Członek.        

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Paweł Szewczyk


 

W załączeniu projekt uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli.

* Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji – § 5 uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.


Załączniki

Powiadom znajomego