Uchwała Nr V/276/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zduńska Wola Uchwała SO RIO Nr V-276-2019.pdf

Uchwała Nr V/277/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zduńska Wola na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Zduńska Wola w 2020 roku
Uchwała SO RIO Nr V-277-2019.pdf
Uchwała Nr V/9/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Zduńska Wola Uchwała SO RIO Nr V-9-2020.pdf
Uchwała Nr V/79/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania Budżetu za 2019 rok Uchwała Nr V-79-2020-OPINIA RIO.pdf

 

 

 

Załączniki:

Uchwała SO RIO Nr V-9-2020.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-277-2019.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-276-2019.pdf
Uchwała SO RIO nr V-79-2020.pdf