Uchwała Nr V/276/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zduńska Wola Uchwała SO RIO Nr V-276-2019.pdf
Uchwała Nr V/277/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zduńska Wola na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Zduńska Wola w 2020 roku Uchwała SO RIO Nr V-277-2019.pdf
Uchwała Nr V/9/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Zduńska Wola Uchwała SO RIO Nr V-9-2020.pdf
Uchwała Nr V/79/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania Budżetu za 2019 rok Uchwała SO RIO nr V-79-2020.pdf
Uchwała nr V/128/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Zduńska Wola Uchwała SO RIO Nr V-128-2020.pdf
Uchwała nr V/148/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Zduńska Wola Uchwała SO RIO Nr V-148-2020.pdf
Uchwała Nr V/167/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za I półrocze 2020 roku Uchwała SO RIO Nr V-167-2020.pdf
Uchwała nr V/83/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2020 rok Uchwała SO RIO Nr V-83-2021.pdf

 Załączniki:

Uchwała SO RIO Nr V-9-2020.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-277-2019.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-276-2019.pdf
Uchwała SO RIO nr V-79-2020.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-128-2020.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-148-2020.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-167-2020.pdf
Uchwała SO RIO Nr V-83-2021.pdf