Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku


Strona internetowa poświęcona wyborom: wybory.gov.pl/prezydent2020

Kalendarz Wyborczy: wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz


Ważne informacje

 


Komisarz Wyborczy w Sieradzu (sieradz.kbw.gov.pl)


WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEWODNICZĄCYCH I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 7:30 odbędzie się w siedzibie Zduńskowolskiego Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala kinowa, parter) szkolenie przewodniczących oraz zastępców przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych, przed II turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (obecność obowiązkowa).

Harmonogram

posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych  zwołanych w celu ostemplowania kart do głosowania wykorzystywanych w głosowaniu korespondencyjnym oraz  przygotowania pakietów wyborczych

3 lipca 2020 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 1
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 4
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 5

 

 

8.30-9.15

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 6
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 7
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 8
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 9
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 10

 

 

9.15-10.00

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 11
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 12
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 13
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 14
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 15

 

 

10.00-10.45

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 16
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 17
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 18
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 19

 

10.45-11.30

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 20
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 21

11.30-12.15

Ważne informacje


Państwowa Komisja Wyborcza (pkw.gov.pl)

Uchwały PKW:

 • Uchwała nr 195/2020 PKW z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 194/2020 PKW z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 192/2020 PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 191/2020 PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 190/2020 PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 
 • Uchwała nr 182/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

 • Uchwała nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Uchwała nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Uchwała nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Uchwała nr 162/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych Komisji wyborczych

 • Uchwała nr 134/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 • Uchwała nr 133/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • Uchwała nr 131/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

 

Informacje PKW:


Okręgowa Komisja Wyborcza 


Komisarz Wyborczy w Sieradzu (sieradz.kbw.gov.pl)


Załatw sprawę za pośrednictwem GOV.PL

Załatw sprawę za pośrednictwem ePUAP


Druki do pobrania:

 

Informacje i materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych:

Pierwsze posiedzenia i szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Postanowieniem nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zduńska Wola, odbędą się w dniach 18 i 19 czerwca 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, Budynek nr 1 pok. 111 (wejście od strony parku miejskiego) według poniższego harmonogramu (obecność obowiązkowa):     

18 czerwca 2020 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 1
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 4

 

Godz. 12.30 – 14.00

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 5
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 6
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 7
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 8

 

Godz. 14.00 – 15.30

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 9
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 10
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 11
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 12

 

Godz. 15.30 – 17.00

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 13
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 14
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 15

 

Godz. 17.00 – 18.30

 

19 czerwca 2020 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 16
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 17
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 18

 

Godz. 8.30 – 10.00

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 19
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 20
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 21

 

Godz. 10.00 – 11.30

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 22
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 23

 

Godz. 11.30 – 13.00

Szkolenie pełnych składów Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r., w siedzibie Zduńskowolskiego Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala kinowa, parter) według poniższego harmonogramu (obecność obowiązkowa):

25 czerwca 2020 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 1
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 2
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 4
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 5
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 6
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 7
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 8
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 9
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 10
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 11

 

 

 

 

 

Godz. 8.00 – 10.30

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 12
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 13
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 14
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 15
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 16
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 17
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 18
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 19
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 20
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 21
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 22
Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 23

 

 

 

 

 

Godz. 11.15 – 13.45

Materiały szkoleniowe dla członków OKW

UWAGA! Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej:

Ważne ustawy i uchwały

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Uchwała nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

Uchwała nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 164/2020 PKW  dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - Załącznik nr 2

Uchwała nr 163/2020 PKW  dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Uchwałę nr 5/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Sieradzu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu zastępczego przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwałę nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Sieradzu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie planu działań podejmowanych w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu głosowania oraz zasad współdziałania z komisjami obwodowymi, wójtami oraz urzędnikami wyborczymi, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Diety członków OKW

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Wysokość diety wynika z uchwały nr 6/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy, i wynosi odpowiednio:

 • 500 zł - dla przewodniczącego komisji,
 • 400 zł - dla zastępcy przewodniczącego komisji,
 • 350 zł - dla członka komisji.

[start] [koniec]