W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLV sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 20 stycznia 2022 r.

Zduńska Wola, dn. 12 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459), zwołuję XLV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta (skan, wersja tekstowa).
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 2/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 3/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 4/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 5/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 7/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu (druk nr 6/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania (druk nr 8/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 1/22 z dnia 04.01.2022 r., wersja tekstowa).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego (druk nr 9/22 z dnia 12.01.2022 r., wersja tekstowa).
 15. Informacja dotycząca ewaluacji wdrażania budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji (informacja międzysesyjna).
 17. Sprawy różne.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

 

Wiceprzewodniczący Rady

/-/

Tomasz Siemienkowicz

 

Załączniki

Druk nr 8-22.pdf pdf, 14.39 MB

Powiadom znajomego