W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka

 

      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Ważny komunikat

Od 1 lipca 2024 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola

Informujemy, że od 1 lipca 2024 r. na stałe ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola. W poniedziałki wydłużyliśmy czas pracy wszystkich pracowników Urzędu Miasta tak, abyście mogli Państwo załatwić sprawy w dogodnym dla siebie czasie.

Czytaj więcej o informacji: Od 1 lipca 2024 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola

Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego

zapraszam na Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku (środa) o godzinie 16:30 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych

Konkurs ofert

Zarządzenie nr 221/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego samorządu gminy z zakresu zdrowia publicznego - zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień pn. „Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym”

III sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 27 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję III sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26 (RATUSZ, sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Od 1 lipca 2024 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola

Informujemy, że od 1 lipca 2024 r. na stałe ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola. W poniedziałki wydłużyliśmy czas pracy wszystkich pracowników Urzędu Miasta tak, abyście mogli Państwo załatwić sprawy w dogodnym dla siebie czasie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków gospodarczych na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Kryształowej 5A, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 115/2 (obr. 9).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Sielskiej, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 84/15 (obr. 1).

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w sprawie wydania decyzji, w celu uznania za mienie gromadzkie grunty położone w obrębie 12 miasta Zduńska Wola, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek: 171/1 i 171/2; które stanowią drogi w dawnej wsi Zduny - przyłączone do granic miasta Zduńska Wola.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 46/2024 z dnia 7.06.2024 r., znak: GP.6730.30.2024.KB, dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Bałtyckiej 17, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 213 (obr. 3).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 45/2024 z dnia 7.06.2024 r., znak: GP.6730.29.2024.KB, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Bałtyckiej 17, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 213 (obr. 3).

Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2023

Raport o stanie miasta, który przedstawia najważniejsze wydarzenia i działania prowadzone w 2023 roku oraz prezentuje stan naszego miasta na koniec ubiegłego roku. To podsumowanie działań i analiza danych, która pozwala racjonalnie planować dalszy rozwój.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy ul. Wrzosowej w Zduńskiej Woli

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat koncepcji budowy ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli, zwanej dalej "Koncepcją" oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań. Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, zwanego dalej "spotkaniem". Spotkanie, odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Złotej 67 w Zduńskiej Woli (sala nr 2a - wejście przez halę sportową).

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 29 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję II sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 9.00 , w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26 (RATUSZ, sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

ZEOŚ.6220.1.1.2024.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli".

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały Nr LXXVI/1094/23  z dnia  23 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Bezpłatna sterylizacja i kastracja

Urząd Miasta po raz kolejny organizuje akcję bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Zduńska Wola.

Zawiadomienie znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.80

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach odmawiającej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11,160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

podaję do publicznej wiadomości, że Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ , którego przedmiotem jest diagnoza, analiza i wyznaczenie kierunków rozwoju Zduńskiej Woli i działań związanych z ich realizacją oraz wykładam do publicznego wglądu projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiska wymaganych przepisami organów.

Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Zduńska Wola

w dniu 26 października 2023 r. Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła uchwały: nr LXXV/1076/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Wileńskiej, Łódzkiej i Getta Żydowskiego, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 9721 z dnia 30 listopada 2023 r.; nr LXXV/1077/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej, Karola Szymanowskiego i Leopolda Staffa, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 9564 z dnia 23 listopada 2023 r.

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."