W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Aktualności

Obwieszczenie

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zduńska Wola, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Konsultacje społeczne w sprawie Zielonego Budżetu

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Zielony Budżet Miasta Zduńska Wola 2024, zwany dalej „Zielonym Budżetem”.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Dotyczy: wniosek złożony 06.02.2023 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Prace na liniach kolejowych nr 131, 542,739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”.

LXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 23 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXVII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 9. 00 , w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

ZEOŚ.6220.1.1.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa garaży na potrzeby realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi dz. nr ewid. 107/7, ul. Żeromskiego 15-17, 98-220 Zduńska Wola"

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Informacja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku o Ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola: Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli, ul. Kazimierza Kałużewskiego 1d Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli, ul....

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 września 2023 roku   nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Zduńska Wola

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD z przyłączem, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Klonowej, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 71/15 oraz część działki o nr ewid. gruntów 71/19 (obr. 2).

Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z potwierdzeniem wystąpienia choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w powiecie łaskim i zduńskowolskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku, nakazuje, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również fermach komercyjnych utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachować daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa

ZEOŚ.6220.1.3.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zwiększenie masy oraz rodzajów odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli ul. Wodna 7, działka nr ewidencyjny 330/3 obręb 0003 miasto Zduńska Wola."

ZEOŚ.6220.1.2.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Punkt Skupu Złomu, Metali Kolorowych i Zbierania Surowców Wtórnych, na dz. nr ewid. 79/3, 79/4 obręb 0005, ul. Szadkowska 78B, 78C, 98-220 Zduńska Wola."

ZEOŚ.6220.1.1.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  "Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi ul. Żeromskiego 15-17, dz. nr ewid. 107/7, 98-220 Zduńska Wola” obręb 0007 Zduńska Wola.

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."

Zaplanujmy Zduńską Wolę!

Jaka Zduńska Wola będzie za osiem lat? Czego będziesz wtedy potrzebował od miasta? Jakie oczekiwania będzie miała Twoja rodzina? Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego zaplanowania przyszłości Zduńskiej Woli.