W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Ważny komunikat

Zmiana zasad obsługi interesantów

Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, wprowadziliśmy nowe zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

więcej o informacji: Zmiana zasad obsługi interesantów

Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej WN 110 kV wraz z siecią telekomunikacyjną w relacji: GPZ Zduńska Wola – PT Zduńska Wola Karsznice wraz z budową rozdzielni sieciowej WN na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonogórskiej i Przemysłowej

Obwieszczenie dla stron postępowania

Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM-BT35774 Zduńska Wola Łaska 2 na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaska 112 obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 8 w obrębie 17”.

Obwieszczenie o wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2021 z dnia 29.03.2021 r., znak: GP.6733.8.2021.BK, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 i sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na terenie położonym w Zduńskiej Woli ul. Marzenińska, obejmującym działki o nr ewid. gruntów 283/31, 285/11 (obr. 27) oraz część działki 285/10 (obr. 27).

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, a także na usługę wodną w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Sportowej i Maratońskiej w Zduńskiej Woli”

Lokal użytkowy położony w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 2 lokal nr 8

PREZYDENT MIASTA Zduńska  Wola zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nw. lokalu użytkowego.

Sesja XXXII - 18 marca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zduńska Wola”.