W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Aktualności

ZEOŚ.6220.1.2.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Jana Długosza i ul. Krańcowej w Zduńskiej Woli” droga gminna nr 119266E (ul. Krańcowa), droga gminna nr 119297E (ul. Jana Długosza).

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola w związku z Uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2024 rok.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ulicy Grzybowej, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 244 (obr. 19).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ulicy Topolowej, obejmującym działki o nr ewid. gruntów 220/2 i 220/9 oraz części działek o nr ewid. gruntów 246 i 389 (obr. 11).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, w parku 100-lecia odzyskania niepodległości, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 64, 71/1 i 72/27 (obr. 12).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2023 z dnia 24.05.2023 r., znak: GP.6733.5.2023.SK, dla inwestycji polegającej na przebudowie pasażu im. Janusza Kusocińskiego w zakresie budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Jana Kilińskiego, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 127/1, 127/2, 126, 125 i 124 (obr. 4).

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

zawiadamiam, że na wniosek z 03.04.2023 r., uzupełniony 10.05.2023 r., Inwestora - Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany, w trybie art. 155 Kpa, ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 118/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482, przejście przez Zduńską Wolę, od km 34+315 do km 39+498 z wyłączeniem odcinka od km 38+070 do km 38+448”.

Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji dróg na osiedlu Jana Pawła II

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców osiedla Jana Pawła II w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy dróg na osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, zwana dalej „Dokumentacją”. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie...

ZARZĄDZENIE NR 137/23 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia wymagających remontu lokali przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 m. 11, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 m. 46, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1 m. 48, przy ul. 1 Maja 8 m. 11, przy ul. Szadkowskiej 21 m. 1 i m. 2 (połączenie lokali), przy ul. Łaskiej 35 m. 4, przy ul. Złotej 25 m. 5 oraz przy ul. Adama Mickiewicza 13 m. 11 do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie nr 6/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Konsultacje społeczne w sprawie Zielonego Budżetu

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Zielony Budżet Miasta Zduńska Wola 2024, zwany dalej „Zielonym Budżetem”.

ZEOŚ.6220.1.1.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa garaży na potrzeby realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi dz. nr ewid. 107/7, ul. Żeromskiego 15-17, 98-220 Zduńska Wola"

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Informacja

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku o Ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 września 2023 roku   nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Zduńska Wola

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."

Zaplanujmy Zduńską Wolę!

Jaka Zduńska Wola będzie za osiem lat? Czego będziesz wtedy potrzebował od miasta? Jakie oczekiwania będzie miała Twoja rodzina? Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego zaplanowania przyszłości Zduńskiej Woli.