Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Godziny pracy

Urząd Miasta:

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Urząd Stanu Cywilnego:

poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

Kancelaria:

ul. Stefana Złotnickiego 12
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Punkt kancelaryjny:

Filia Miejskiego Domu Kultury
ul. 1-go Maja 5-7

UWAGA!
Punkt Kancelaryjny Urzędu Miasta 
nieczynny do odwołania.

Numery kont bankowych

Informacje dotyczące:


  • opłat skarbowych
  • podatków i opłat lokalnych
  • rachunków bankowych

znajdują się na stronie:
https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/417/majatek-publiczny

Ważny komunikat

Zmiany w sposobie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola

więcej o informacji: Zmiany w sposobie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola

Aktualności

Informacja o XXII sesji Rady Miasta Zduńska Wola

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 rozpocznie się XXII sesja Rady Miasta Zduńska Wola, zwołana w „trybie nadzwyczajnym” – zgodnie z art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) obrady odbędą się w zdalnym trybie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Bałtyckiej wraz z budową kanału technologicznego oraz budową oświetlenia na terenie położonym w Zduńskiej Woli, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 222/3 oraz część działki o nr ewid. gruntów 218 (obr. 3).

Obwieszczenie nr 344/2020 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2020 r.

W dniu 25 maja 2020r. została wydana decyzja Wójta Gminy Zapolice znak: SO.6733.3.2020.JM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągów pieszych i rowerowych, obiektów małej architektury i sieci oświetlenia terenu na terenie położonym wokół zbiornika Kępina w Zduńskiej Woli przy ulicy Zduńskiej i Paprockiej na działce o nr ewid.120/1 obręb 9 Paprotnia, gm. Zapolice .

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę - ul. Złota 36

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz zarządzenia nr 174/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia, Prezydent Miasta Zduńska Wola podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymieniona działka została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu zadaszenia nad wejściami do sal zajęć przedszkola na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Kazimierza Kałużewskiego 1d, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 259/161 (obr. 26).

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I

zamówienie na Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap I

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IT.271.38.2020.MM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

zamówienie na Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IM.271.23.2020.KM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR".

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR".

Status zamówienia aktualne

nr sprawy IM.271.27.2020.WNK

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I” w Zduńskiej Woli

zamówienie na Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - etap I” w Zduńskiej Woli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.26.2020.JP

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

zamówienie na: Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I

zamówienie na Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap I

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy IT.271.26.2020.MM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

Oferty pracy

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij