W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka

 

      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Aktualności

Podinspektor w Biurze Dochodów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Biurze Dochodów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Numer ewidencyjny naboru: ZK.2110.5.2024)

Inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Numer ewidencyjny naboru: ZK.2110.4.2024)

Plan ogólny

Plan ogólny to dokument planistyczny, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Zduńska Wola, w randze aktu prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych jak i dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zduńska Wola

Obwieszczenie Wójta Gminy Zduńska Wola znak IGKM.6220.7.2024.BMJ z dnia 4 lipca 2024 r. o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby, gmina Zduńska Wola realizowanej na działkach obrębów ewidencyjnych: nr 19 - Miasto Zduńska Wola oraz nr 19 - Poręby i nr 18 - Polków, gmina Zduńska Wola

ZEOŚ.6220.1.2.2024.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie ilości zbieranych odpadów w Zduńskiej Woli przy ul. Struga 20, 22 na działkach o nr ewid. 107/4 i 108/2 obręb 0009 Miasto Zduńska Wola"

Obwieszczenie o wydanej decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 57/2024 z dnia 5.07.2024 r., znak: GP.6730.36.2024.BK, dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków gospodarczych na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Kryształowej 5A, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 115/2 (obr. 9).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., znak: GP.6733.6.2024.KB, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Sielskiej, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 84/15 (obr. 1).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pętli autobusowej, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej, w ramach części działek o nr ewid. gruntów 248, 249 i 347 (obr. 13).

Obwieszczenie o wydanej decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 55/2024 z dnia 4.07.2024 r., znak: GP.6730.33.2024.BK, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Zgody 13, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 557 (obr. 11).

Konkurs ofert

na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2024 r.”

Ogłoszenie

nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji ds. budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na rok 2025 rok

Zarządzenie nr 223/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola

Zarządzenie nr 223/24 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia lokali położonych w Zduńskiej Woli w budynkach poddanych termomodernizacji przy ul. Łaskiej 6 m. 2, przy ul. Łaskiej 15 m. 1 oraz przy ul. Sieradzkiej 30 m. 10 do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert

Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2023

Raport o stanie miasta, który przedstawia najważniejsze wydarzenia i działania prowadzone w 2023 roku oraz prezentuje stan naszego miasta na koniec ubiegłego roku. To podsumowanie działań i analiza danych, która pozwala racjonalnie planować dalszy rozwój.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy ul. Wrzosowej w Zduńskiej Woli

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat koncepcji budowy ulicy Wrzosowej w Zduńskiej Woli, zwanej dalej "Koncepcją" oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań. Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, zwanego dalej "spotkaniem". Spotkanie, odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Złotej 67 w Zduńskiej Woli (sala nr 2a - wejście przez halę sportową).

Powiadomienie

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

ZEOŚ.6220.1.1.2024.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli".

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały Nr LXXVI/1094/23  z dnia  23 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Bezpłatna sterylizacja i kastracja

Urząd Miasta po raz kolejny organizuje akcję bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Zduńska Wola.

Zawiadomienie znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.80

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach odmawiającej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11,160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

podaję do publicznej wiadomości, że Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ , którego przedmiotem jest diagnoza, analiza i wyznaczenie kierunków rozwoju Zduńskiej Woli i działań związanych z ich realizacją oraz wykładam do publicznego wglądu projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiska wymaganych przepisami organów.

Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Zduńska Wola

w dniu 26 października 2023 r. Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła uchwały: nr LXXV/1076/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Wileńskiej, Łódzkiej i Getta Żydowskiego, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 9721 z dnia 30 listopada 2023 r.; nr LXXV/1077/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej, Karola Szymanowskiego i Leopolda Staffa, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 9564 z dnia 23 listopada 2023 r.

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."