W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Ważny komunikat

Zawiadomienie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje, że Miasto Zduńska Wola przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie: 1) do dnia 31 grudnia 2022 r., 2) od dnia 1 stycznia 2023 r.

więcej o informacji: Zawiadomienie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Aktualności

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2023 z dnia 31.01.2023 r., znak: GP.6733.30.2022.SK, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV ze stacji transformatorowej nr 3‑0024 Zduńska Wola 18 do słupa nr 26, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 71/75, 71/77, 71/78, 71/86, 26/3, 92/2, 73/4, 73/17, 73/19 i 73/14 (obr. 8).

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

zawiadamiające o wydaniu 12 stycznia 2023 r. decyzji Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14”, polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu, remoncie oraz przebudowie obiektów inżynieryjnych wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego w ciągu linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew w gm. Rusiec, pow. bełchatowski, gm. Widawa i gm. Sędziejowice, pow. łaski oraz M. Zduńska Wola i gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PEHD z przyłączem, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Klonowej, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 71/15 oraz część działki o nr ewid. gruntów 71/19 (obr. 2).

Zawiadomienie dla społeczeństwa

o wpływie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „ Zwiększenie masy oraz rodzajów odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli ul. Wodna 7 ”.

Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego

w sprawie określania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z potwierdzeniem wystąpienia choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w powiecie łaskim i zduńskowolskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku, nakazuje, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również fermach komercyjnych utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachować daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa

ZEOŚ.6220.1.6.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i eksploatacja zbiornika na skroplony azot o pojemności do 6150 l w ramach istniejącego zakładu produkcyjnego SYSTEMA POLSKA Sp. z o.o.”, dz. nr ewid. 155/2, 155/7, obręb 0005 Zduńska Wola.

ZEOŚ.6220.1.5.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 103109E Brodnia Górna – Buczek, gm. Buczek, pow. Łaski, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 377/4, 376/5, 753/1 i 887/22 obręb 0004 Buczek”.

ZEOŚ.6220.1.3.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zwiększenie masy oraz rodzajów odpadów wytwarzanych i przetwarzanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, Państwowym Instytucie Badawczym w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli ul. Wodna 7, działka nr ewidencyjny 330/3 obręb 0003 miasto Zduńska Wola."

ZEOŚ.6220.1.2.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Punkt Skupu Złomu, Metali Kolorowych i Zbierania Surowców Wtórnych, na dz. nr ewid. 79/3, 79/4 obręb 0005, ul. Szadkowska 78B, 78C, 98-220 Zduńska Wola."

ZEOŚ.6220.1.1.2022.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  "Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi ul. Żeromskiego 15-17, dz. nr ewid. 107/7, 98-220 Zduńska Wola” obręb 0007 Zduńska Wola.

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."

Zaplanujmy Zduńską Wolę!

Jaka Zduńska Wola będzie za osiem lat? Czego będziesz wtedy potrzebował od miasta? Jakie oczekiwania będzie miała Twoja rodzina? Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego zaplanowania przyszłości Zduńskiej Woli.