W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka


      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Ważny komunikat

Zasady obsługi interesantów

Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, wprowadziliśmy zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

więcej o informacji: Zasady obsługi interesantów

Aktualności

Obwieszczenie o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mostowej wraz z budową parkingów, drogi dojazdowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz słupów linii energetycznej niskiego napięcia na terenie położonym w Zduńskiej Woli, w ramach działek o nr ewid. gruntów 7, 11/1, 11/3, 14, 15/2, 27/2, 28, 44/1, 52, 53/3 (obr. 3) oraz 186/4, 186/22, 432 (obr. 6).

Obwieszczenie o ponownym uzgodnieniu projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustu na rowie D–2 na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Mostowej, w ramach działek o nr ewid. gruntów 7, 11/1, 14, 15/2, 28, 52, 53/3 (obr. 3) oraz 187/4, 432 (obr. 6).

Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. na istniejącym obiekcie budowlanym na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza Sylli 1, obejmującym działkę o nr ewid. gruntów 228 (obr. 26).

Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363 ze zm.) oraz art. 49, 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2021.735) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kaczej od ul. Grzybowej do ul. Prostej w Zduńskiej Woli

Obwieszczenie o wydanej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32/2021 z dnia 02.09.2021 r., znak: GP.6733.27.2021.BK, dla inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji technologicznej istniejącej kotłowni o kontener z kotłem olejowo – gazowym na terenie położonym w Zduńskiej Woli przy ul. 1– go Maja 27, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 259/85 (obr. 26).

Konkursu ofert na realizację pomocy społecznej

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Ogłoszenie o naborze wniosków

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA Ul. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 12, 98-220 ZDUŃSKA WOLA Ogłasza nabór na składanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola w terminie do 30 września 2021 roku