W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka

 

      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Ważny komunikat

Wybory samorządowe 2024

Czytaj więcej o informacji: Wybory samorządowe 2024

Aktualności

LXXX sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 22 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2024 z dnia 12.02.2024 r., znak: GP.6733.2.2024.SK, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV, budowie kanalizacji kablowej na terenie położonym w Zduńskiej Woli, w ul. Głównej, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 238 (obr. 14).

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

podaję do publicznej wiadomości, że Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ , którego przedmiotem jest diagnoza, analiza i wyznaczenie kierunków rozwoju Zduńskiej Woli i działań związanych z ich realizacją oraz wykładam do publicznego wglądu projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiska wymaganych przepisami organów.

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. "Profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn powyżej 40. roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola w 2024 r."

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. "Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi w 2024 r."

Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Zduńska Wola

w dniu 26 października 2023 r. Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła uchwały: nr LXXV/1076/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Wileńskiej, Łódzkiej i Getta Żydowskiego, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 9721 z dnia 30 listopada 2023 r.; nr LXXV/1077/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej, Karola Szymanowskiego i Leopolda Staffa, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 9564 z dnia 23 listopada 2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu - projekt MPZP 58

Wyłożenie do publicznego wglądu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Łaskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie

W dniach 15 i 16 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola zostały złożone trzy petycje przeciwko planom budowy spalarni odpadów na terenie Miasta Zduńska Wola. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870), zarządza się łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 2 tygodnie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

ZEOŚ.6220.1.4.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli" w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa.

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Ogłoszenie o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla zadania polegającego na „Demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2023”.

ZEOŚ.6220.1.3.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Jana Pawła II"

ZEOŚ.6220.1.2.2023.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Jana Długosza i ul. Krańcowej w Zduńskiej Woli” droga gminna nr 119266E (ul. Krańcowa), droga gminna nr 119297E (ul. Jana Długosza).

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."